Návod k sestavení Elektrická motorka FX

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!