Návod k sestavení Elektrické auto Retro Kuba

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!