Návod k sestavení Elektrické SUV BMW X6M, dvoumístné,

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!