Návod k sestavení Elektrický džíp Hummer Simba

 

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!