Návod k sestavení Elektrická motorka Dragon osvětlená kola

 

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!