Návod k sestavení Elektrické auto Porsche 918

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!