Návod k sestavení Elektrické SUV BMW X6

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!