Návod k sestavení Elektrická bugina V-Twin

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!