Návod k sestavení Hrací domeček

 

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!