Návod k sestavení Elektrický džíp Rover

Postupujte a sestavujte vozítko přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!