Návod k sestavení Elektrické auto Brouk

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!