Návod k sestavení Elektrický džíp Ford Monster, dvoumístný,

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!