Návod k sestavení Elektrický džíp Humvy

Postupujte a sestavujte díly přesně podle jednotlivých - po sobě jdoucích obrázků !!!